Ola Nilsson

Ola Nilsson

Universitetslektor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag forskar om bolagsstyrning med speciell inriktning mot bolagsstyrningssystemets väktare, hur bolagsstyrningsmekanismer på olika nivåer interagerar och vilken betydelse dessa har för marknaden och företaget.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)