Leg apotekare.

Forskning

Ola Nordqvist är legitimerad apotekare (med examen från 2005) och arbetar i Region Kalmar län med strategiska läkemedelsfrågor (sedan våren 2008) och med fortbildning inom läkemedelsområdet för läkare. Ola är också doktorand vid Institutionen för Medicin och Optometri (antagen i december 2016) och är knuten till E-hälsoinstitutet/DISA.

Olas forskning handlar om läkemedel som orsaker D-vitaminbrist, benskörhet och frakturer med fokus på risker, samband och handläggning inom sjukvården.

Två av hans studier inom ramen för hans avhandling tittar på sjukvårdens följsamhet till olika riktlinjer. Den första studien handlar om provtagning och supplementbehandling med D-vitamin hos patienter med tre olika läkemedelsgrupper, som alla ökar risken för D-vitaminbrist. Den andra studien fokuserar på patienter som använder antiepileptiska läkemedel och hur de handläggs vad gäller benskörhet och risk för frakturer. Båda studierna utgår från data som finns registrerad i datajournalen.

Olas tredje studie är en kvalitativ studie, där läkare inom primärvården intervjuas kring hur de ser på risker, provtagning och behandling med D-vitamin hos patienter som samtidigt behandlas med olika läkemedel, som ökar risken för D-vitaminbrist.

Hans fjärde studie kommer att se till olika metoder att mäta bentäthet och benkvalitet, samt hur dessa olika metoder kan kopplas samman med lågenergifrakturer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Film: D-vitaminbrist och benskörhet
Doktorand Ola Nordqvist presenterar sin påbörjade forskning i ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet med temat D-vitaminbrist och vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

Film: Ola Nordqvists forskningsseminarium Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet