Ola Nordqvist

Ola Nordqvist

Farm Dr
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är knuten till eHälsoinstitutet och är en del av forskargruppen som arbetar med projektet Forte Predict MediRisk.

Att använda hälsodata för att skapa nytta och minska riskerna i sjukvården ligger mig varmt om hjärtat. Min övergripande ansats är att studera läkemedels effekter och risker i olika patientgrupper, något som brukar kallas för farmakoepidemiologi.

Hösten 2022 disputerade jag vid Institutionen för Medicin och Optometri. I min avhandling studerade jag epidemiologiska aspekter av läkemedelsrelaterad D-vitaminbrist och benskörhetsfrakturer. I avhandlingens första studie beskrev jag sambandet mellan D-vitaminhalt och läkemedelsbehandling hos äldre personer. I de två efterföljande studierna utvärderade jag följsamheten till medicinska riktlinjer med hjälp av data från digitala journalsystem, men också utifrån läkares attityder via fokusgrupps-intervjuer. I avhandlingens fjärde studie kartlade jag olika riskfaktorer för benskörhetsfrakturer, men tog även fram ett riskskattningsverktyg. Detta verktyg skulle kunna användas för att hjälpa läkare att hitta rätt patienter att utreda och behandla, så att man kan undvika onödiga biverkningar av läkemedel.

Förutom att forska, så arbetar jag sedan länge med strategiska läkemedelsfrågor i Region Kalmar län. Det innefattar bland annat kunskapsstyrning inom läkemedelsområdet, alltså att ta fram riktlinjer, att följa upp hur dessa används och att arbeta med att förbättra följsamheten till dem, exempelvis genom fortbildning av sjukvårdspersonal. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte.

Två områden som jag arbetar mycket med är att förbättra användningen av antibiotika, med syfte att begränsa utveckling av antibiotikaresistenta bakterier och att förbättra sjukvårdens utredning och behandling av patienter med ökad risk för benskörhet med syfte att undvika frakturer.

Medverkan i media

Sant och falskt om D-vitamin, SVT Nyheter 24 januari 2023

Mediciner, benskörhet och benbrott, UR Samtiden föreläsning 2021

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Film: D-vitaminbrist och benskörhet
Doktorand Ola Nordqvist presenterar sin påbörjade forskning i ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet med temat D-vitaminbrist och vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

Film: Ola Nordqvists forskningsseminarium Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet