Ola Nordqvist

Ola Nordqvist

Farm Dr
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar deltid som adjungerad universitetslektor vid Institutionen för Kemi och Biomedicin där jag undervisar och handleder studenter vid farmaceutprogrammet. Jag arbetar även med strategiska läkemedelsfrågor på Region Kalmar län.

Jag är legitimerad apotekare och är särskilt intresserad av endokrinologi och rörelseorganens sjukdomar. Mitt fokus är att studera läkemedels effekter och risker i olika patientgrupper.

Jag är knuten till eHälsoinstitutet och disputerade vid Institutionen för Medicin och Optometri i november 2022. I min avhandling studerade jag epidemiologiska aspekter av läkemedelsrelaterad D-vitaminbrist och benskörhetsfrakturer. I avhandlingens första studie beskrev jag sambandet mellan D-vitaminhalt och läkemedelsbehandling hos äldre personer. I de två efterföljande studierna utvärderade jag följsamheten till medicinska riktlinjer med hjälp av data från digitala journalsystem, men också utifrån läkares attityder via fokusgrupps-intervjuer. I avhandlingens fjärde studie kartlade jag olika riskfaktorer för benskörhetsfrakturer, men tog även fram ett riskskattningsverktyg. Detta verktyg skulle kunna användas för att hjälpa läkare att hitta rätt patienter att utreda och behandla så att man kan undvika onödiga biverkningar av läkemedel.

Att använda registrerad hälsodata för att skapa nytta och minska riskerna i sjukvården ligger mig varmt om hjärtat.

Medverkan i media

Sant och falskt om D-vitamin, SVT Nyheter 24 januari 2023

Mediciner, benskörhet och benbrott, UR Samtiden föreläsning 2021

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Film: D-vitaminbrist och benskörhet
Doktorand Ola Nordqvist presenterar sin påbörjade forskning i ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet med temat D-vitaminbrist och vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

Film: Ola Nordqvists forskningsseminarium Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet