Ola Ståhl

Ola Ståhl

Professor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Det dolda
Det dolda, konstnärligt forskningsprojekt (Ola Ståhl, Petra Lilja och Anthony Wagner)

Ola Ståhl är konstnär, konstnärlig forskare och författare med doktors- och magisterexamen från Institutionen för konst, konsthistoria och kulturvetenskap vid The University of Leeds och en BA (Hons) i konst, design och filmhistoria med en ”minor degree" i kreativt skrivande från Sheffield Hallam University. Hans huvudsakliga forskningsområde ligger i skärningspunkten mellan etik, estetik, transversalitet och politik, och i synnerhet mellan kollaborativa, kreativa-kritiska praktiker såsom kreativt-kritiskt skrivande, skrivande som konstform, experimentell publiceringspraktik och event- och dialogbaserade praktiker. Han har ställt ut och uppträtt internationellt sedan slutet av 1990-talet och publicerat flera textverk och konstnärsböcker samt artiklar, uppsatser och prosatexter i olika tidskrifter, samlingar och antologier.

Under tre år, med början 2001, var han en del av redaktionskollektivet för den internationella kulturstudietidskriften Parallax och mellan 2001 och 2008 var han huvudansvarig bakom och koordinator för det Londonbaserade konstnärskollektivet C.CRED [Collective CREative Dissent]. Efter att C.CREDs verksamhet upphört, initierade och samordnade han aktiviteterna för den alternativa, experimentella publiceringsplattformen Publikation Studio Malmö med fokus på ett utvidgat begrepp av skrivande och publicering som explicit innefattar dess i grunden kollaborativa, social, kulturella och politiska kontexter. Emfasen i projektet låg specifikt på produktionen av så kallade ”artists’ books”.

Mellan 2003 och 2008 arbetade han som biträdande lektor på konstprogrammet vid Central Saint Martin's College of Art and Design och Design Cultures-programmet vid London College of Communication, båda högskolor inom University of the Arts, London. Sedan 2013 har han arbetat som universitetslektor i design vid Linnéuniversitetet, där han hjälpt till att utveckla institutionens + Change-vision och fokus på hållbarhet. Vid Linnéuniversitetet samordnar han även aktiviteterna för Centrum för klimatnödlägesstudier samt en plattform med ambitionen att diskutera och utveckla kreativa-kritiska uttryck och praktiker.

Besök gärna www.olastahl.com för mer information.

Concrete, & The Smear, Ola Ståhl
Concrete, & The Smear, Ola Ståhl, konstnärligt forskningsprojekt / audiovisuell installation, Esbjerg Art Museum (2007) och NEON Gallery (2009)

Undervisning

Ola Ståhl har framförallt undervisat på kandidatprogrammen i Design + Change och Visual Communication + Change samt masterprogrammet i Design + Change. Ibland har han även dykt upp i andra handledning- och undervisningssammanhang inom och utanför Fakulteten för konst och humaniora. Hans undervisningsuppgifter har främst inkluderat kurser i spekulativ, kritisk, transdisciplinär och social design, design och pedagogik, samt kurser i utforskande metoder, kritiska-kreativa uttryck och processer samt teorikurser kring hållbarhet, normkritik och sambandet mellan konst, design och socialt och politiskt engagemang. Han har också handlett många examensprojekt på både grund- och avancerad nivå. För närvarande är hans huvudsakliga undervisningsuppdrag kopplade till transdisciplinära och transversala praktiker i relation till klimatnödläget, kreativa-kritiska uttryck och praktiker, och konstnärlig forskning.

Forskning

Ola Ståhls nuvarande forskning kretsar kring klimatnödläget och konstruktionen av etiska och estetiska rum för kollaborativ transversal och transdisciplinär forskning, pedagogik, aktion och agens. Detta har tagit formen av ett nyligen inrättat Centrum för klimatnödlägesstudier vid Linnéuniversitetet tillsammans med flera kurser, särskilt på masterprogrammet i Design + Change, i vilka begreppet, förståelsen och betydelsen av klimatnödläget undersöks. Hans andra (och relaterade) forskningsintresse är kreativa-kritiska uttryck och praktiker som överskrider och sammanflätar kritisk teori och konstnärlig forskning, särskilt i den mån de kan implementeras i socialt och politiskt engagerade samarbetsprojekt. Ett särskilt fokus ligger på att utforska kopplingen mellan kris, kreativitet och kritik i förhållande till gränslandet mellan etiskt, estetiskt och politiskt engagemang.

Centrum för klimatnödlägesstudier

Uppdrag

Vid Linnéuniversitetet är Ola Ståhl, förutom universitetslektor vid Institutionen för design, projektkoordinator för Centrum för klimatnödlägesstudier och en plattform som arbetar med kreativa kritiska uttryck och praktiker.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))