Ola Ståhl

Ola Ståhl

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar på Bachelorprogrammen Design + Change och Visual Communication + Change samt Masterprogrammet i design. Sporadiskt har jag även dykt upp i andra handlednings- och undervisningssammanhang inom och utom fakulteten för konst och humaniora. Mina undervisningsuppdrag innefattar kurser i spekulativ, transdisciplinär och social design, samt kurser i utforskande metoder, kritiska och kreativa uttryck och processer, och teorikurser kring hållbarhet, normer och normkritik, och kopplingen mellan konst, design och socialt och politiskt engagemang. Jag handleder även studenter på avancerad nivå i delar av deras examensarbeten.  

Forskning

Min forskning kretsar för närvarande dels kring transdisciplinäritet och hållbarhet i relation till samtida konst- och designpraktiker och dels kring kopplingen mellan konstnärliga och kritiska uttrycksformer. 

Jag har själv en bakgrund både inom konstnärlig praktik, i synnerhet den socialt och politiskt engagerade konsten, och inom kritisk teori, kulturstudier och konstteori. Min doktorsavhandling, Towards an Aesthetics of Dissent (The University of Leeds, 2007), kretsade kring just kopplingen mellan estetik och socialt och politiskt engagemang, och innefattade flera samarbetsprojekt med konstnärer, designer, och politiska aktivister. 

Sedan dess har jag arbetat med kreativt-kritiskt och performativt skrivande, ljud- och text-baserade performances, och så kallade “artists’ books” – ofta i samarbete med andra och ofta över ämnes- och disciplingränser. 

På Linnéuniversitetet är är jag aktiv i den forsknings som bedrivs kring kreativa-kritiska uttrycksformer, inom forskningsplattformen för transdisciplinäritet och hållbarhet, samt inom centrum för genus och språk.    

Uppdrag

Jag är del av ledningsgruppen på Institutionen för design och har ett övergripande ansvar för teori och kvalitetssäkring i de utbildningar vi erbjuder. Denna roll innefattar även arbete med program- och kursutveckling, översikt över progressioner i våra utbildningar, utveckling av utvärderingssystem, samt översyn av integrationen av utbildningsprogrammens teoretiska och praktiska delmoment.     

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Chapman, N., Ståhl, O. (2014). Day. A Poem A Day. Stockmans Kalendars & Curious.
  • Ståhl, O. (2011). 15.09.2007. ak28 revisited and three parallel visions. Stockholm, Mount Analogue. 70-91.