Telefon: 0480-44 53 83.

Civilingenjör (Industriel ekonomi med inriktning mot Medicinsk Teknik).

Parallellt med min forskning arbetar jag inom Region Kalmar län med beslutstöd, utveckling och förvaltning av landstingets vårddatalager. Jag har också uppdrag att bistå Regionalt Registercentrum Sydost (RCSO) med kunskaper inom automatisering och digitalisering av information till och från kvalitetsregister.

Forskning

Jag är anställd som doktorand vid institutionen för datavetenskap och medieteknik (antagen i oktober 2017) och är knuten till eHälsoinstitutet och forskargruppen eHealth vid Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications.

Mitt forskningsområde är: Big data and health information - Reuse of healthcare data.

Presentationer
Film: Återanvändning av vårddata? Doktorand Olle Björneld presenterar sin påbörjade forskning i ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet med temat Återanvändning av vårddata - Hur får vi mer tid för patienterna?

Film: Forskningsseminarium – Återanvändning av vårddata?

  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)