Olle Duhlin

Universitetsadjunkt
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter
Jag är doktorand inom Organisation & Ledarskap vid Ekonomihögskolan i Kalmar. Mitt forskningsområde är kulturell ekonomi och jag forskar om organisering och ledarskap i konstnärliga organisationer. Vad har näringsliv att lära av konstnärliga organisationer och vice versa? Tillsammans med professor Lars Lindkvist är jag även ansvarig för Magisterprogrammet Design Mangement, ett samarbete mellan Ekonomihögskolan och Designhögskolan Kalmar/Nybro.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)