Olle Hammar

Olle Hammar

Lektor, biträdande
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Olle Hammar är biträdande lektor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Han är också forskare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm och affilierad med IZA, IFN, UCFS, UCLS och Uppsala Immigration Lab. Tidigare gästforskare vid University of California, Berkeley och Columbia University.

Olle disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2021. Från 2021 till 2023 var han postdok vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, migration och kultur.

Personlig hemsida: ollehammar.com.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))