Olle Zandén

Olle Zandén

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade i musikpedagogik 2010 på en avhandling om kvalitetsuppfattningar i gymnasiemusiklärares kollegiala samtal om ensemblemusicerande. Har arbetat som gästlektor vid Stockholms universitet 2010-2012 och är sedan februari 2012 universitetslektor och ämnesansvarig för huvudområdet musikpedagogik här vid Linnéuniversitetet. I vår musiklärarutbildning utbildar vi ämneslärare för grundskola och gymnasium samt ansvarar för de musikpedagogiska delarna i fritidspedagog-, förskollärar- och grundlärarutbildningarna. Dessutom ger vi lärarlyftskurser och fristående kurser i musikpedagogik.

I min forskning har jag bland annat studerat internets potential som läromedel för instrumentalspel, hur Lgr11 har påverkat musiklärare i deras arbete samt likheter och skillnader mellan musikundervisning i olika länder. Ett återkommande tema är professionalisering och bedömning inom musikundervisning. Jag har i första hand använt dialogisk meningsteori och Flecks vetenskapsteori som teoretiska utgångspunkter. 

Musikpedagogiken vid Linnéuniversitetet bedriver ett aktivt internationaliseringsarbete och som led i detta har vi etablerat kontakt med musikpedagogiska forskare vid bland annat musikhögskolorna i Berlin, Leipzig, Köln och Olomouc (Tjeckien) samt med musikavdelningen vid Institute of Education i London. Här i Sverige har jag samarbete med musikpedagogiska forskare vid Lunds, Göteborg, Stockholms, Karlstads och Luleå universitet.   

På fritiden ägnar jag mig åt körledning, sparrisodling och rörmokeri i lagom doser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)