Olof Engblom

Olof Engblom

Utvecklingsledare
Kansliet för lärarutbildning Nämnden för lärarutbildning
36024, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum, RUC. RUC är en mötesplats för skolhuvudmän och lärarutbildning med syfte att samverka för regional skolutveckling genom utbildning och forskning. Vi arbetar från förskola till vuxenutbildning, med både fristående och kommunala huvudmän. 

RUC tillhör lärarutbildningen och jag är placerad i Kalmar. Hör av dig till mig om du vill diskutera samverkan, fortbildning eller skolrelaterad praktiknära forskning med Linnéuniversitetet. 

RUC gör återkommande nyhetsutskick. Nyheterna berör både lärarutbildning och fortbildning för personal i förskola och skola. Det handlar exempelvis om nya utbildningar, ny forskning, konferenser och olika samarbeten i regionen. Hör av dig om du vill vara med i vår sändlista!