Olof Engblom

Olof Engblom

Utvecklingsledare
Kansliet för lärarutbildning Nämnden för lärarutbildning
+46480447397
+46725551175
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum, RUC. RUC är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. Vi arbetar från förskola till vuxenutbildning, med både fristående och kommunala huvudmän. 

RUC tillhör kansliet för lärarutbildning och jag är placerad i Kalmar. Hör av dig till mig om du vill diskutera samverkan med Linnéuniversitetet inom ramen för förskola och skola!

Vi som arbetar på RUC gör nyhetsutskick till regionen i slutet av varje månad. Nyheterna berör både lärarutbildning och fortbildning för personal i förskola och skola. Det handlar exempelvis om nya utbildningar, ny forskning, konferenser och olika samarbeten i regionen. Hör av dig om du vill vara med i vår sändlista!