Olof Pavalder

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23093, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag är socionom och har flera års erfarenhet av kurativt arbete gentemot barn och unga, dels inom barn-och ungdomspsykiatrin men främst som skolkurator. Sedan hösten 2020 är jag anställd på Linnéuniversitetet och är kursansvarig för kursen Utsatthet, villkor och interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå (2SA606). Undervisar också på kurserna Professionellt socialt arbete, samverkan och förändring (4SA010) och Forskning i socialt arbete, vetenskapsteori och forskningsmetodik (2SA461).

Sedan 2012 har jag arbetat med undervisning på Socialhögskolan i Lund. Jag är i slutfasen av mitt avhandlingsarbete som handlar om musikterapiklienters upplevelse av behandlingen. En avhandling jag skriver via Lunds Universitet. Studien är en kvalitativ intervjustudie som både berör upplevelser av det som ägt rum under musikterapin och olika betydelser musikterapin kan fylla.