Olof Reichenberg

Lektor, biträdande
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

  • Kvantitativ Metod

  • Arbetssociologi

  • Ledarskap och Organisation

  • Handledning

Forskning

  • Arbetssociologi

    • Arbetsmarknadssociologi

  • Politisk Sociologi

  • Komparativ Sociologi

  • Tillämpad Kvantitativ Metod

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)