Päivi Juvonen

Päivi Juvonen

Professor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Päivi Juvonen är professor i svenska som andraspråk. Hennes forskning handlar om flerspråkighet och svenska som andraspråk ur individens och samhällets perspektiv.

Forskning

Päivi Juvonens pågående forskningsprojekt Nyanlända elever i gymnasieskolan fokuserar på ämne, språk och inkludering, vilket möjliggör en helhetssyn på lärande, undervisning och inkludering. Projektets övergripande syfte är att uppnå en djupare förståelse för hur nyanlända gymnasisters språkutveckling, lärande i ämnen och sociala inkludering ser ut och hur dessa kan stöttas och utvecklas så att eleverna kan lyckas med sina studier.

 

Uppdrag

Gästprofessor vid Samisk Högskola (Sámi allaskuvla), Kautokeino, Norge sedan 2017.

Att lära sig ett nytt språk kan vara tufft. Särskilt när man inte har något gemensamt språk att mötas i. Päivi Juvonen forskar om flerspråkiga elevers språkutveckling i den svenska skolan.
Varför är modersmål viktigt? Päivi Juvonen förklarar varför forskning om modersmål behövs – och hur modersmål hjälper oss att nå och behålla ny kunskap.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)