Patrick Bergman

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446332
23080, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag undervisar framförallt inom programmet fysisk aktvitet hälsa och friluftsliv inom områderna fysisk aktivitet och hälsa samt vetenskapliga metoder. Jag är också programansvarig för magisterprogrammet i Fysisk aktivitet friluftsliv och hälsa.

Forskning

Min forskning handlar framförallt om hur man mäter fysisk aktivitet samt sambandet mellan fysisk aktivitet och (o)hälsa.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))