Patrick Bergman

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446332
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag undervisar framförallt inom programmet fysisk aktvitet hälsa och friluftsliv inom områderna fysisk aktivitet och hälsa samt vetenskapliga metoder. Jag är också programansvarig för magisterprogrammet i Fysisk aktivitet friluftsliv och hälsa.

Forskning

Min forskning handlar framförallt om hur man mäter fysisk aktivitet samt sambandet mellan fysisk aktivitet och (o)hälsa.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))