Patrick Bergman

Patrick Bergman

Docent
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43151, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är programansvarig för masterprogrammet i eHälsa (https://lnu.se/program/masterprogram-i-ehalsa/kalmar-distans-deltid-ht/) och jag undervisar inom området vetenskaplig metod, framförallt inom kvantitativa metoder. 

Forskning

Min forskning handlar framförallt om hur man mäter fysisk aktivitet samt sambandet mellan fysisk aktivitet och (o)hälsa. Jag är särskilt intresserad av hur den digitala teknologin håller på att transformera våra möjligheter till såväl nationell monitorering som att kunna skräddarsy individuell fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa. 

Jag medverkar för närvarande i flera forskningsprojekt 

Iron(O)man: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-ironwoman/ 

Hero: https://lnu.se/hero

Longlife Active: https://www.shh.se/sv/forskning/langvariga-sjukdomstillstand/longlife-active-individanpassat-digitalt-motivationsprogram-for-en-halsosam-och-hallbar-livsstil-med-stod-av-ai/

 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))