Patrik Ahlm

Patrik Ahlm

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är konstnärlig lektor i musik med inriktning mot musikproduktion vid institutionen för musik och bild. Det betyder att jag är intresserad av hur musik skapas och produceras, alltifrån den första idén av melodi och text till hur musiken arrangeras och spelas in och mixas samt mastras i en musikstudio. I mitt fall innefattar det skapandets och uttryckets alla led från låtskrivare, textförfattare, musiker som spelar instrument och sjunger till musikproduktion genom programmering av musik i olika musikprogram.

Jag var programansvarig för Musikproduktionsprogrammet fram till 2018 och arbetar sedan dess till övervägande del med kurser i Songwriting, däribland Singer-songwriter I & II som är ett kurspaket om totalt 60hp med fokus på musik/text/musikbransch. Under alla år vid Linnéuniversitetet har jag arbetat mycket med program- och kursutveckling inom institutionens konstnärliga kandidatutbildningar och kurser.

Internationalisering är ett annat intresse och jag verkar aktivt för studentutbyten med internationella partners inom området musik. Detta arbete har även inneburit att jag varit gästlärare vid universitet i Tyskland (Popakademie), Belgien (PXL Music) och England (Bath Spa University). 

Utöver min tjänst vid Linnéuniversitetet är jag aktiv som låtskrivare, musiker och musikproducent med fokus på egen utgivning.

Undervisning

Jag undervisar i låtskapande, i synnerhet samtida popmusik, och jag har ett särskilt intresse för låttextskapande. Dessutom undervisar jag i musikteknik för studio - inspelning, mixning och mastring. Jag handleder även studenter vid examensarbeten på kandidatnivå.

Forskning

Vad är en poplåt? Går det att lära sig att att skriva en hit? Kan textskapande läras ut och bli en förvärvad teknisk kunskap som en del av ett konstnärligt hantverk? Det är exempel på frågor jag försöker besvara i praktisk samarbete med studentgrupper samt i mitt eget arbete med att skriva musik och text.

Genom att studera låtskrivande generellt och modern popmusik i synnerhet vill jag förstå grundläggande mekanismer av modernt musikskapande i syfte att reproducera och förutse trender inom Songwriting.

Publikationer

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))