Patrik Persson

Universitetsadjunkt
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)