Patrik Standar

Patrik Standar

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708920
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Doktorand inom pedagogik med en inriktning mot allmänpedagogik, arbetslivspedagogik och vuxnas lärande.
Intressera sig för lärteorier i ett brett perspektiv och lärande mellan generationer (Intergenerational learning).

Undervisning

Undervisar i perioder inom arbetslivspedagogik på grundnivå.

Uppdrag

Handledare på kandidatnivå