Patrik Wahlberg

Patrik Wahlberg

Docent
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Kurser i matematik för studenter på högskoleingenjörsprogram, masterprogram i teknik, kandidat- och masterprogram i matematik och fysik, ämneslärarprogram, samt doktorandkurser. 

Forskning

Pseudodifferentialoperatorer, mikrolokal analys, harmonisk analys, och tidsfrekvensanalys. Tillämpningar inom linjära partiella differentialekvationer, signalanalys och kvantmekanik.  

Uppdrag

Ansvarig för matematikerprogrammet. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)