Pedro Ata

Doktorand
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)