Förvaltningsledare Datorarbetsplats och licensansvarig för LNU.