Per Anders Svensson

Per Anders Svensson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har de senaste åren varit helt eller delvist inblandad i undervisningen på följande kurser: 2MA405 Algebraiska strukturer I, 4MA421 Algebraiska strukturer II, 1MA404 Analys II, 4MA424 Kodningsteori, 1MA464 Kryptering och kodningsteori, 2MA423 Matematisk kryptering och 4MA441 Matematisk modellering II

Uppdrag

Programansvarig för Masterprogrammet i Matematik och modellering

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)