Per Anders Svensson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
+46470708114
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Algebraiska strukturer I resp. II, Analys II, Kodningsteori, Kryptering och kodningsteori, Matematisk kryptering, Matematisk modellering II

Uppdrag

Programansvarig för Masterprogrammet i Matematik och modellering

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)