Per Anders Svensson

Per Anders Svensson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är helt eller delvis inblandad i undervisningen på följande kurser: 1MA464 Kryptering och kodningsteori, 2MA405 Algebraiska strukturer I, 2MA451 Matematik, vetenskap och samhälle, 4MA421 Algebraiska strukturer II, 4MA423 Matematisk kryptering, 4MA424 Kodningsteori,  4MA441 Matematisk modellering II, 4MA452 Matematik - projektkurs (liten) och 4MA453 Matematik - projektkurs (stor).

Uppdrag

Ledamot i KUR.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)