Per Anders Svensson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
0470-70 81 14
Hus B 2058
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)