Per Anders Svensson

Per Anders Svensson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är helt eller delvis inblandad i undervisningen på följande kurser: 1MA464 Kryptering och kodningsteori, 2MA405 Algebraiska strukturer I, 2MA450 Matematik, vetenskap och samhälle, 2MA41E Examensarbete på kandidatnivå, 4MA421 Algebraiska strukturer II, 4MA423 Matematisk kryptering, 4MA424 Kodningsteori,  4MA441 Matematisk modellering II och 5MA41E Examensarbete på masternivå.

Uppdrag

Programansvarig för Masterprogrammet i Matematik och modellering

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)