affilierad professor i litteraturvetenskap

Forskning

Biografi

Per Bäckström är affilierad professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet sedan 2019, och arbetade 1 sep 2020 till 31 dec 2021 som projektledare för öppen vetenskap vid UB Linné Växjö. Han är affilierad gästforskare vid Intermedial Studies, Lunds universitet sedan 2020, arbetade som professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet 2010–2019, och innan dess som førsteamanuensis vid Institutt for Kultur og Litteratur, Universitetet i Tromsø 1996–2010. Han var chair för the membership commission of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) 2007–2011. Han blev filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet 2003, med avhandlingen Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (Ellerströms förlag 2003), och har sedan dess publicerat monografin Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska (Ellerströms förlag 2005), som har omarbetats och översatts till franska som Le Grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix (L’Harmattan 2007); monografin Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi (2010); samt monografin
Allt kan bli aktiverat och skapande liv. Öyvind Fahlströms processuella estetik (2023). Bäckström forskar för närvarande på Henri Michaux och The Anti-Aesthetics of Rock.

Se också min hemsida: Per Bäckström.

Forskning
Forskningsintressen: lyrik, lyrikperformance, performance, performativitet, processualitet, avantgarde, neoavantgarde, språkgrotesk, intermedialitet, Bruno K. Öijer, Henri Michaux, Öyvind Fahlström

Pågående forskningsprojekt:

 1. Henri Michaux – lexikonartiklar.
 2. The Anti-Aesthetics of Rock – monografi.

Avslutade forskningsprojekt:

I min doktorsavhandling Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, Ellerströms förlag 2003, diskuterar jag Öijers grund i en avantgardistisk performancetradition, och lanserar begreppet ”lyrikperformance” för att fånga hans särart. I den följande boken Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska, Ellerströms förlag 2005, diskuterar jag det groteska hos Michaux med speciell tonvikt på ”språkgrotesk”, en term jag introducerar för att beskriva Michaux och Gunnar Ekelöfs experimenterande poesi. Boken är omarbetad och översatt till franska: Le Grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix, l’Harmattan 2007. Den experimenterande poesin står också central i min tredje svenska bok: Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi, Ellerströms förlag 2010, där jag i olika kapitel försöker ringa in en gångbar analysmetod för sådan poesi. Tillsammans med Troels Degn Johansson gav jag ut antologin Sense and Senses in Aesthetics, NSU Press, 2003; med Unni Langås Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4, Helsingfors universitet, 2010; Bodil Børset Norsk avantgarde Novus forlag, 2010; och Benedikt Hjartarson Decentring the Avant-Garde, Rodopi, Avantgarde Critical Studies, 2014.

Samverkan

 • ledamot av the advisory board för Centre for Avant-Garde Studies, University of Iceland, från 2013.
 • ledamot i lokal referensgrupp för GEXcel – International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (Centre of Gender Excellence, Linköpings, Örebro och Karlstads universitet) 2013–2019.
 • deltagande i bildandet av Nationella rådet för samverkan av forskarutbildningen i litteraturvetenskap (NRFL), med representanter från alla litteraturvetenskapliga ämnen i Sverige (förutom Uppsala), 2011; med ansvar för att lägga upp nationella doktorandkurser, samt verka för FoU-frågor i litteraturvetenskap i Sverige.
 • medlem av redaktionskommittéen och peer-reviewer för Arena Romanistica, Universitetet i Bergen, sedan 2008.

Deltagande i internationella forskningsnätverk

 • European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), internationellt forskningsnätverk, under 2007–2011 som ”chair of the membership kommission”.
 • Nordisk Avantgarde Netværk – ett tväretetiskt och tvärdisciplinärt nordiskt forskningsnetvärk, deltar som koordinator för Norge. Finansierat av NorFA/NordForsk 2005–2009.
 • International Society for Intermedial Studies (ISIS), deltar sedan 2011.
 • Nordisk lyrisk modernism – nordiskt forskningsnätverk etablerat 2002.
 • Nordisk Bachtin Dialog – nordiskt forskningsnätverk etablerat 1999.
 • The Future of Comparative Literature and the Nordic Perspective – nordiskt forskningsnätverk.
 • Nordisk Sommar-Universitet (NSU), deltog 1998–2010, ett engagemang som har resulterat i ett stort och tvärfackligt kontaktnät. Finansierat av Nordiska ministerrådet.
 • Nordiskt Sällskap för Metriska Studier – NordMetrik (tdigare Centrum för Metriska Studier – CMS), nordiskt forskningsnätverk.
 • International Association of Scandinavian Studies (IASS), internationellt nätverk, deltar sedan 2000.
 • Nordisk Förening för Litteraturforskning (NORLIT) – internationellt forskningsnätverk, deltar sedan 2007.
 • Modern Studies Association (MSA) – internationellt, USA-baserat forskningsnätverk, deltog 2008–2014.

Utvalda publikationer

 • Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, (diss.) Lund: Ellerströms förlag, 2003.
 • Sense and Senses in Aesthetics, Per Bäckström & Troels Degn Johansson (red.), Göteborg: NSU Press, 2003.
 • Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska, Lund: Ellerströms förlag, 2005.
 • Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other, Per Bäckström (red.), Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 21 2007.
 • Le Grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix, Paris: L’Harmattan, 2007.
 • Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi, Lund: Ellerströms förlag, 2010.
 • Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4, Hadle Oftedal Andersen, Per Bäckström & Unni Langås (red.), Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2010.
 • Norsk avantgarde, Per Bäckström & Bodil Børset (red.), Oslo: Novus forlag, 2011.
 • Decentring the Avant-Garde, Per Bäckström (red.), Amsterdam & New York: Rodopi, Avantgarde Critical Studies, 2014.

Nyckelord
avantgarde, neoavantgarde, intermedialitet, performance, processualitet, Öyvind Fahlström, Henri Michaux, Bruno K. Öijer

ORCID: 0000-0002-2400-4124

ResearcherID: B-7121-2012

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))