Per Bauhn

Per Bauhn

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
34011, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Per Bauhn är född 1960 och disputerade i praktisk filosofi vid Lunds Universitet 1989 på avhandlingen Ethical Aspects of Political Terrorism. 1990–91 tjänstgjorde han som lektor i praktisk filosofi vid Umeå Universitet. Från 1992 till 2004 var Bauhn ansvarig för ämnet freds- och konfliktkunskap vid Lunds Universitet, först som forskarassistent och sedan 1998 som lektor. Under denna period blev han också docent i praktisk filosofi (1996). Sedan 2002 har Per Bauhn tjänstgjort som lektor i praktisk filosofi vid Högskolan i Kalmar (från 2010 Linnéuniversitetet) och befordrades i december 2004 till professor i detta ämne. Utöver avhandlingen har Bauhn publicerat bl.a. Nationalism and Morality (1995), The Value of Courage (2003), Mänskliga rättigheter och filosofi (2006) och (tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten) Till frihetens försvar (2010). Per Bauhn har redigerat och medverkar i Gewirthian Perspectives on Human Rights (Routledge, 2016). I boken Normative Identity (Rowman & Littlefield, 2017) diskuterar han frågor kring meningsskapande i form av identifikation med värden och normer. Hans senaste bok är Leva fritt och leva väl: En studie i moral, mening och mänskliga rättigheter (Fri Tanke, 2020).

Undervisning

Per Bauhn undervisar på fyra delkurser inom programmet för Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys (Kalmar). Delkurserna är Vetenskapsfilosofi och värdeteori, Människa, samhälle och filosofi, Moral, mening och extrema omständigheter samt Gemenskaper, kulturer och rättigheter. Bauhn är dessutom kursansvarig för kurserna Idéhistoria, filosofi och samhällsteori samt Internationella samhällsstudier, båda inom ovan nämnda program.

Forskning

Per Bauhns forskning är inriktad på moralfilosofi och politisk filosofi, med specialisering mot mänskliga rättigheter och personlig moral. Han har också arbetat med frågor inom estetikens område.

Per Bauhn berättar om sin bok Leva fritt och leva väl

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))