Per Bauhn är född 1960 och disputerade i praktisk filosofi vid Lunds Universitet 1989 på avhandlingen Ethical Aspects of Political Terrorism. 1990–91 tjänstgjorde han som lektor i praktisk filosofi vid Umeå Universitet. Från 1992 till 2004 var Per Bauhn ansvarig för ämnet freds- och konfliktkunskap vid Lunds Universitet, först som forskarassistent och sedan 1998 som lektor. Under denna period blev han också docent i praktisk filosofi (1996). Sedan 2002 har Per Bauhn tjänstgjort som lektor i praktisk filosofi vid Högskolan i Kalmar (från 2010 Linnéuniversitetet) och befordrades i december 2004 till professor i detta ämne. Utöver avhandlingen har han publicerat bl.a. Nationalism and Morality (1995), The Value of Courage (2003), Mänskliga rättigheter och filosofi (2006) och (tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten) Till frihetens försvar (2010). Per Bauhn har redigerat och medverkar i Gewirthian Perspectives on Human Rights (Routledge, 2016). I boken Normative Identity (Rowman & Littlefield, 2017) diskuterar han frågor kring meningsskapande i form av identifikation med värden och normer. Hans senaste bok på svenska är Leva fritt och leva väl: En studie i moral, mening och mänskliga rättigheter (Fri Tanke, 2020). På engelska har Per Bauhn också publicerat en studie i djuretik, Animal Suffering, Human Rights, and the Virtue of Justice (Palgrave Macmillan, 2023). Han har publicerat flera filosofiska artiklar om värdet av skönhet och medverkar återkommande med debatt- och kulturartiklar i dagspress.

Forskning

Per Bauhns forskning är inriktad på moralfilosofi och politisk filosofi, med specialisering mot mänskliga rättigheter och personlig moral. Han har också arbetat med estetiska frågor rörande konst och skönhet.

Per Bauhn berättar om sin bok Leva fritt och leva väl

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))