Per Dannefjord

Per Dannefjord

Universitetslektor, prodekan
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))