Jag är sedan februari 2018 seniorprofessor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Jag har min tjänstgöring förlagd till institutionerna för utbildningsvetenskap, pedagogik och idrottsvetenskap. Min forskning behandlar professions- och utbildningsfrågor inom olika kontexter. En kontext utgörs av skola och lärarutbildning, där jag tillsammans med några kolleger nder flera år bedrivit ett projekt som rör bedömning av lärares yrkeskunnande inom och efter utbildning. En annan kontext utgörs av idrotten, där vi bland annat studerar elitidrottränares kompetens och utbildningen av tränare.

Jag har ett stort utbildningsintresse, och har bland annat undervisat om läraryrkets förändrade villkor. Jag har under flera år som dekan varit ansvarig för den nämnd som har kvalitetsansvaret för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet och i denna roll medverkat till att förändra lärarutbildningen. Jag har handlett ett flertal doktorander i både pedagogik och idrottsvetenskap och varit med om att starta den utbildning på avancerad nivå som behandlar pedagogiskt förbättringsarbete. Jag har under många år medverkat i olika typer av samarbeten med olika verksamheter inom skola och utbildning respektive idrottsrörelsen. Det har varit uppdrag av olika karaktär, såsom utvecklingsarbete eller utvärderingsuppdrag.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))