Per Larsson

Per Larsson

Professor, gäst
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Per Larsson studerar Östersjöns kustnära bestånd av rovfisk. Fisk, som till exempel gädda, söker föda i havet under stora delar av året men vandrar under våren till sötvatten för att leka. Fisken har ett såkallat hembeteende och återvänder år efter år till samma lekområde vilket skapar barriärer mellan olika populationer som har sitt specifika lekområde. Från lekområden vandrar sedan ynglen ut i havet och när de blir vuxna återvänder de till sitt hemmavatten för lek.

Per Larssons forskargrupp har som målsättning att bygga upp kunskap om kustnära fiskbestånd vad gäller ekologi, interaktioner mellan fisk och övriga komponenter av näringsväven samt migration av fisk mellan Östersjön och sötvattensmiljöer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))