Per Lindström Lussi

Per Lindström Lussi

Universitetslektor
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Tillämpad Mekanik; vilket är en ingenjörsvetenskap byggd på klassisk mekanik och matematik; och är uppdelad i fyra specialiteter:

I.  Termodynamik
    - Klassisk termodynamik
    - Statistisk mekanik*
    - Kvantmekanik
II.  Solidmekanik
     - strukturmekanik
     - materialmekanik
     - brottmekanik

III. Fluidmekanik
     - Fluidstatik
     - Fluiddynamik
IV. Beräkningsmekanik
     - Finita Element Metoden (FEM)
     - Finita Volym Metoden (FVM)
     - Boundary Element Metoden (BEM)

Forskning

Funktionsstabilitet metalliska strukturer

Uppdrag

På nationell nivå är jag ordförande för Svetskommissionens tekniska arbetsgrupp AG41 "Svetsmetallurgi och Funktionsstabilitet" där vi studerar:

  • Materialfrågor och provningsmetoder som har betydelse för förutsättningarna att svetsa olika metalliska material
  • Sakfrågor rörande sprickbildning i samband med svetsning
  • Svetsegenspänningar och spänningsutlösning, försprödning och sprödbrott, svetsförbandens metallografi etc.
  • Yttre faktorers inverkan på svetsförbandets materialtekniska egenskaper
  • Den nationella och internationella utvecklingen inom området
  • Samt framför förslag till Forskningsrådet om viktiga forskningsprojekt inom materialteknologin i avsikt att främja en utveckling mot säkrare och mer ekonomiska svetsförband.

På internationell nivå är jag Sveriges delegat i *IIW:s kommission X;
"C-X Structural Performances of Welded Joints - Fracture Avoidance";
samt följer arbetet i IIW kommission IX och X.
* IIW - International Institute of Welding

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)