Per Pettersson Löfquist

Per Pettersson Löfquist

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
A3073, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i turismvetenskap och har i min forskning specialiserat mig mot turism som fenomen i en globaliserande värld. Jag är intresserad av turismnäringens sammansättning, lokalt såväl som globalt, och hur det påverkar utvecklingspotentialen i de områden där turism växer fram. Framför allt har jag studerat hur turism utvecklats på ön Zanzibar, Tanzania, och dess effekter i kustsamhällen. Jag är ämnesansvarig för turismvetenskap och programansvarig för turismprogrammet.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))