Per Servais

Per Servais

Professor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
A2069, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Plasticiteten av Internationella företag

Jag har alltid varit intresserad av små företag och om hur och varför de internationaliseras. Hur viss har utvecklas långsamt och andra på ett mera snabbt och radikalt sätt – Born Globals (företag som från grunden proaktivt söker konkurrensförmåga genom försäljning till eller inköp från flera utländska marknader).

Forskningsområdet finns mellan Entreprenörskap och Internationell affärsverksamhet. Jag ser forskningen i tre delar;

Entreprenöriell internationalisering (International Opportunity Alertness, E/M business networks, founding teams – virtual teams, Portfolio Entrepreneurs, Business model ambidexterity/synchronization/lean internationalization, change management).

Internationell entreprenörskap (Transnational Entrepreneurship, Diaspora Entrepreneurs, Returnee entrepreneurs, Emerging market entrepreneurship and sustainable internationalization, Imprint theory, talent management).

Internationella nya företag (event driven – outcome driven, domestic driven – customer driven, import/supplier orientation, Born Global Superstars – hidden champions, signal theory, Cultural capital, local networks).

Born Globals – små framgångsrika företag som är internationella från starten.
AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)