Profilbild

Per Sivefors

Docent
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag har varit anställd som lektor vid Linnéuniversitetet sedan 2009. För närvarande är jag sysselsatt med ett projekt om gestaltningar av manlighet i tidigmodern satir. Projektet är finansierat av LNU och Vetenskapsrådet och pågår till 2019.

Undervisning

Under mina år på LNU har jag undervisat många kurser från grund- till masternivå, däribland en kurs om Shakespeare och hans tid samt litteraturhistoriska översiktskurser. Dessutom har jag handlett ett stort antal uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå.

Från 2016 till 2019 kommer jag främst att syssla med forskning.

Forskning

Min forskning fokuserar på 15- och 1600-talens litteratur och kultur. Bland mina specifika intresseområden märks tidigmodern satir, maskulinitet, drömskildringar och urbankultur. Jag har publicerat i bl a English och SEL: Studies in English Literature 1500 - 1800 om författare som Christopher Marlowe och Thomas Nashe.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)