Profilbild

Per Sivefors

Docent
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag har varit anställd som lektor vid Linnéuniversitetet sedan 2009 (docent sedan 2014). Som forskare och lärare fokuserar jag särskilt på tidigmodern litteratur och kultur från 1500 till 1800, bland annat Shakespeare och hans samtida, men också på det inflytande som tidigmodern litteratur haft på senare tider. Jag är ordförande för Nordic Shakespeare Society (NorSS), en akademisk organisation som främjar studiet av Shakespeare i Norden. 

Undervisning

Under mina år på LNU har jag undervisat många kurser från grund- till masternivå, däribland en kurs om Shakespeare och hans tid samt litteraturhistoriska översiktskurser. Dessutom har jag handlett ett stort antal uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå och är engagerad som lärare på det nyetablerade masterprogrammet MELL.

 

Forskning

Jag är för närvarande sysselsatt med två forskningsprojekt. Det ena handlar om gestaltningar av manlighet i tidigmodern satir, särskilt elisabetansk versssatir. I detta projekt argumenterar jag för att de manligheter - i plural - som ges röst i satiren har ett konfliktfyllt och antagonistiskt förhållande till tidigmoderna patriarkala normer. Detta diskuteras i min bok Representing Masculinity in Elizabethan Verse Satire, 1590 - 1603: 'A Kingdom for a Man', som utkommer på Routledge under 2020. Jag är också medredaktör (med Cecilia Rosengren och Rikard Wingård) för antologin Satire and The Multiplicity of Forms, 1600 - 1830: Textual and Graphic Transformations, som är under kontrakt med Manchester University Press och utkommer 2021.

Det andra projektet, som behandlar ett annat språkområde och en senare epok, handlar om den tidiga receptionen av Shakespeare i Norden under 17- och 1800-talen. Jag planerar en kontrastiv studie om de tidiga översättningarna och uppförandena av Shakespearepjäser i Sverige och Danmark under perioden 1760 - 1820, samt en antologi om Shakespeare i Norden under 1800-talet. Under 2020 utkommer en förstudie, "Trade, Politics and Culture: The Migration of Hamlet to Sweden (1787)", i antologin Migrating Shakespeare, red. Janet Clare och Dominique Goy-Blanquet (Bloomsbury). 

 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)