Per Sivefors

Per Sivefors

Docent
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har varit anställd som lektor vid Linnéuniversitetet sedan 2009 (docent sedan 2014). Som forskare och lärare fokuserar jag särskilt på tidigmodern litteratur och kultur från 1500 till 1800, bland annat Shakespeare och hans samtida, men också på det inflytande som tidigmodern litteratur haft på senare tider. Jag är ordförande för Nordic Shakespeare Society (NorSS), en akademisk organisation som främjar studiet av Shakespeare i Norden. 

Undervisning

Under mina år på Linnéuniversitetet har jag undervisat många kurser från grund- till masternivå, däribland en kurs om Shakespeare och hans tid samt litteraturhistoriska översiktskurser. Dessutom har jag handlett ett stort antal uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå och är engagerad som lärare på masterprogrammet MELL.

 

Forskning

Jag är för närvarande sysselsatt med två forskningsprojekt. Det ena handlar om gestaltningar av manlighet i tidigmodern satir, särskilt elisabetansk versssatir. I detta projekt argumenterar jag för att de manligheter - i plural - som ges röst i satiren har ett konfliktfyllt och antagonistiskt förhållande till tidigmoderna patriarkala normer. Detta diskuteras i min bok Representing Masculinity in Early Modern English Satire, 1590 - 1603: 'A Kingdom for a Man' (Routledge, 2020). Jag är också medredaktör (med Cecilia Rosengren och Rikard Wingård) för antologin Changing Satire: Transformations and Continuities in Europe, 1600 - 1830 (Manchester University Press, 2022).

Det andra projektet, som behandlar ett annat språkområde och en senare epok, handlar om den tidiga receptionen av Shakespeare i Norden. Jag planerar en kontrastiv studie om de tidiga översättningarna och uppförandena av Shakespearepjäser i Sverige och Danmark under perioden 1760 - 1820. Tillsammans med Nely Keinänen (Helsingfors Universitet) arbetar jag dessutom på en serie publikationer om Shakespeare i Norden under 1800- och tidigt 1900-tal. Den första är antologin Disseminating Shakespeare in the Nordic Countries: Shifting Centres and Peripheries in the Nineteenth Century, som utkom våren 2022. Nästa bok, Reconstructing Shakespeare in the Nordic Countries: National Revival and Interwar Politics, 1880 - 1940, utkommer 2023. Jag har även publicerat en förstudie, "Trade routes, politics and culture: Shakespeare in Sweden", i antologin Migrating Shakespeare, red. Janet Clare och Dominique Goy-Blanquet (Bloomsbury Academic). 

 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)