Per Skedinger

Per Skedinger

Professor, adjungerad
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Per Skedingers forskning är fokuserad på institutioner på arbetsmarknaden och deras påverkan på olika arbetsmarknadsutfall. I flera projekt har han undersökt effekter av kollektivavtalsreglerade minimilöner på sysselsättningen i olika låglönebranscher och bland flyktinginvandrare.

Han har även studerat hur anställningsskyddslagstiftning påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. I ett av dessa projekt undersöks sambanden mellan turordningsregler och personalomsättning genom att studera multinationella företag som är verksamma både i Sverige, där turordningen är lagreglerad, och i Finland, där sådan lagreglering saknas.

Ett annat forskningsområde rör effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, särskilt bland ungdomar och funktionshindrade. Skedinger har dessutom analyserat effekter av olika skatter, dels hur sänkta arbetsgivaravgifter påverkar ungdomars sysselsättning och dels vilken betydelse realisationsvinstbeskattning har för rörligheten på bostadsmarknaden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))