Per Stille, FD TL, lektor i nordiska språk, undervisar i bl.a. språkhistoria och grammatik samt handleder uppsatsskrivande studenter. Tidigare har han undervisat i Gamla testamentets exegetik och hebreiska i Uppsala med forskningsinriktning textlingvistik. Under sin verksamhet vid Svenska Akademiens ordbok har han skrivit ett antal artiklar som behandlat lexikografisk praktik. I sin forskning har han rört sig i området mellan disciplinerna arkeologi och nordiska språk främst inriktat mot runstensmonument. Avhandlingen i nordiska språk diskuterade möjligheten av att kunna attribuera ristningar till bestämda ristare, där han menar att man kan knyta huvuddelen av de uppländska runstensristningarna till en relativt liten grupp av professionella runristare. I flera artiklar har han behandlat mindre problem inom runologi, främst vad gäller namn och det omgivande samhället. Hans arbete rör också runologihistoria där ett kommande projekt inefattar en utgivning av Johan Bures runologiska arbete Runaräfst från 1603. För närvarande arbetar han också med docent Martin Hansson, Smålands museum, i ett projekt om runstenarnas plats i det fysiska och mentala landskapet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Stille, P. (2008). Runstenar och runresare i Småland. Runor i Kronobergs län. Kronobergs läns hembygdsförbund. 72-83.
  • Stille, P. (2007). Täby. Runologisch.. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.Bd 35, Speckstein - Zwiebel (Nachträge und Ergänzungen) : Begründet von Johannes Hoops. Zweite völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter und redaktioneller Leitung von Rosemarie Müller, Göttingen.. Berlin : de Gruyter. 54-56.
  • Stille, P. (2004). Finns det runsvenska namnet Gildi på U 644 och U 654?. Blandade runstudier 3. With summaries in English.. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet : Uppsala. 71-76.

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))