Per Strömblad

Docent
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23067, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Per Strömblad undervisar i statsvetenskap och forskar om integrationsfrågor och skillnader i demokratisk delaktighet.

Per har i sin forskning framför allt intresserat sig för demokratifrågor på medborgarnivå. Han studerar skillnader mellan befolkningsgrupper, främst utifrån stora intervju-undersökningar, när det gäller politiskt engagemang och demokratisk delaktighet.

Pers forskning fokuseras ofta på frågor rörande integration, segregation och det mångkulturella samhällets utmaningar. Han har bland annat analyserat hur boendesegregation kan få diskriminerade konsekvenser för vanliga medborgares möjligheter att vara delaktiga i samhällslivet och för mellanmänskligt förtroende. Han har under senare år också ansvarat för den forskning om integrationsfrågor som bedrivs vid Institutet för Framtidsstudier.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))