Per Strömblad

Per Strömblad

Professor
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23067, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Per Strömblad undervisar i statsvetenskap och forskar om skillnader mellan befolkningsgrupper när det gäller politiska attityder, värderingar och beteendemönster.

I fokus för Per Strömblads forskning står ofta frågor kring migration, integration och det mångkulturella samhällets utmaningar. Han studerar bland annat hur boendesegregation kan få diskriminerade konsekvenser för människors möjligheter att vara delaktiga i demokratin och för mellanmänskligt förtroende. Han har också undersökt hur skillnader i livsvillkor kan påverka främlingsrädsla, förtroende för politiska institutioner och människors tolerans för åsiktsskillnader.

Per Strömblad har under senare år också koordinerat en tvärvetenskaplig forsknings- och samverkanssatsning kring migrations- och integrationsfrågor vid Linnéuniversitetet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))