Pernilla Severson

Pernilla Severson

Docent
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap.

Undervisning

Jag undervisar inom digitala metoder och medieutveckling.

Forskning

Jag forskar på medieutveckling och deltagarorienterade processer utifrån ett demokratiskt perspektiv. Jag började med att studera övergången från analog till digital public service-television, fortsatte med studier av lokala innovationspraktiker och sociotekniska samspel utifrån text-tv. Nu fokuserar jag på nya medie-professioner, arkiv och makt och digitala metoder.

Uppdrag

Ledamot i kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati, 2020-2022

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)