Profilbild

Pernilla Severson

Docent
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
+46480497058
ABW:22063, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap.

Undervisning

Jag undervisar inom medieutveckling och deltagarorienterade praktiker, medieprofessioner, teori och metod samt journalistikens roll i samhället.

Forskning

Jag forskar på medieutveckling och deltagarorienterade processer utifrån ett demokratiskt perspektiv. Jag började med att studera övergången från analog till digital public service-television, fortsatte med studier av lokala innovationspraktiker och sociotekniska samspel utifrån text-tv. Nu fokuserar jag på nya medie-professioner, arkiv och makt och digitala metoder.

Uppdrag

Viceprefekt på institutionen för medier och journalistik

Projektledare för "Kursvärderingar för kvalitetsutveckling"

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)