Profilbild

Pernilla Severson

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
+46480497058
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Jag undervisar inom medieutveckling och deltagarorienterade praktiker, medieprofessioner, teori och metod samt journalistikens roll i samhället.

Forskning

Jag forskar på medieutveckling och deltagarorienterade processer. Jag började med att studera övergången från analog till digital public service-television, fortsatte med studier av lokala innovationspraktiker och sociotekniska samspel utifrån text-tv. Nu fokuserar jag på nya medie-professioner och digitala metoder.

Uppdrag

TF prefekt på institutionen för Medier och journalistik

Programrådet i Journalistik- och medieproduktion på institutionen för Medier och journalistik.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)