Pressbilder Peter Aronsson (högupplösta)

Förordnad av regeringen som rektor för Linnéuniversitetet 2017–2023. 

Rektor har i samarbete med universitetsledningen det övergripande ansvaret för universitets verksamhet och svarar under universitetsstyrelsen för ledningen av verksamheten.

Läs Rektorsgruppens blogg.

Vi samarbetar och utbyter erfarenhet nationellt inom SUHF. Jag är där ledamot i styrelsen, leder Expertgruppen för lärosätesbibliotek och samordnar arbetet med Öppen vetenskap.

Professor i historia vid Linnéuniversitetet sedan 1999

Forskning

Forskar bland annat om lokal och regional historia, den demokratiska politiska kulturens dynamik, historiedidaktik, historiebruk och kulturarv. Vilken roll spelar t.ex. lokalsamhällen och regioner i byggandet av civilsamhällen och nationalstater? Hur och varför får den historia som förmedlas av skola, museer, politiker, media, företag och enskilda personer, så stort genomslag i det allmänna medvetandet?

Uppdrag

2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.

Från 2016 utsedd till prorektor och rektors ställföreträdande. Vikarierande Rektor från mars 2017.

Av regeringen förordnad som rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 till 30 september 2023.

Ledamot i insynsråd för Länsstyrelsern.a i Kalmar och Kronoberg.

Ledamot och vice ordförande i styrelsen för UHR

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))