Anställd vid Universitetsbiblioteket (UB) som förvaltningsledare för "Utbildningsmiljö", vilket innefattar lärplattformen MyMoodle, mediatjänsten LnuPlay, antiplagieringssystemet URKUND, enkätsystemet Survey & Report och webbmötesverktyget Adobe Connect.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)