Peter Häggstrand

Peter Häggstrand

Utvecklingspedagog Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag ansvarar för utvecklingen/förvaltningen av vår medieportal, LnuPlay och vår e-mötestjänst Zoom. Utöver detta har jag min grund i IKT-pedagogik och jag arbetar i förvaltningsobjektet "Utbildningsmiljö" som är en del av Sektion högskolepedagogik.

Du kan även stöta på mig i vissa kurser inom sektionen och projekt kring frågor rörande IKT.

Ideellt arbetar jag med styrelsen för European Dyslexia Association som webmaster och informatör.

Uppdrag

Framtidens lärmiljö

Förstudie framtida lärplattform