Jag ansvarar för utvecklingen av vår medieportal, Play.lnu.se. Utöver detta har jag min grund i IKT-pedagogik där jag arbetar via Universitetsbiblioteket inom förvaltningsobjektet "Utbildningsmiljö". Du kan även stöta på mig i vissa kurser och projekt kring frågor som IKT, webb och webbdesign, grafisk produktion, film och handledning i olika datorprogram.