Peter Karlsudd

Peter Karlsudd

Professor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina forskningsintressen är riktade mot områdena högskolepedagogik, specialpedagogik och flexibelt lärande. Inom specialpedagogiken har jag intresserat mig för den inkluderande pedagogiken, företrädelsevis när det gäller barn och ungdomar med kognitiva funktionshinder. Disputerade i pedagogik 1999 vid Lunds universitet med avhandlingen "Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg". Disputerade i industriell ekonomi och organisation med inriktning informatik 2011 vid Mälardalens högskola. Avhandlingen "Support for learning? Possibilities and obstacles in realizing and implementing learning applications" beskriver arbetet med webbaserade lärapplikationerna och svårigheten att implementera lärapplikationer och lärprojekt i verksamheten.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))