Biträdande avdelningschef och utredare, universitetsledningens kansli

  • Ledningsansvar för universitetets registratorer och arkivarier.
  • Samordnade ansvar för Förvaltningsrättsliga gruppen. Besvarar förvaltningsrättsliga frågor och ger råd till från fakulteter och avdelningar. 
  • Samordnar och genomför utredningar och projekt som tilldelats via universitetsledningen, RUL och i förekommande fall via ULG.
  • Bereder policy och regeldokument som ingår i kansliets (UK:s) dokumentansvar. 
  • Kvalitetsgranskning och stöd till övriga avdelningars styrdokument.
  • Universitetets kontaktperson gentemot Universitetskanslersämbetet och dess handläggare.