Peter Lewis

Peter Lewis

Universitetslektor
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446182
+46725949433
41099, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Uppdrag

Sedan HT2016 jobbar jag som programansvarig på Optikerprogrammet

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)