Peter Lindström

Peter Lindström

Professor, prefekt
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade vid Stockholms universitet (1993) med avhandlingen  "School and Delinqency in a Contextual Perspective". Därefter har jag varit verksam som forskare och kriminolog vid:   

  • Polishögskolans forskningsenhet (1993-1997)
  • Brottsförebyggande rådet (1998-2004)
  • Växjö universitet (2004-2005)
  • Justitiedepartementet (2005-2010)
  • Polismyndigheten i Stockholms län/Polisregion Stockholm (2010-2020)

Sedan 2021 är jag professor i kriminologi vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Kriminologi och brottsförebyggande arbete, surveymetodik och utvärderingar.

Forskning

För närvarande är jag engagerad i följande forskningsprojekt:

  1. Nordiskt polissamarbete i gränsregioner
  2. Mekanismer bakom våldsamma upplopp
  3. Lokala trygghetsmätningar
  4. Äldre fängelsedömda: ett kriminalpolitiskt dilemma

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)