Peter Skoglund

Peter Skoglund

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
34014, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade vid Lunds universitet 2005 och blev docent vid Göteborgs universitet 2013. Under åren 2011 till 2016 var jag knuten till Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (SHFA) vid Göteborgs universitet. Jag är sedan 2017 anställd vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på grund- och avancerad nivå. Min undervisning är framför allt knuten till ämnet arkeologi, men jag undervisar även på kursen Praktik och projektarbete inom Programmet för integrations- och mångfaldsstudier (PIMS).

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är hällristningar, skandinavisk bronsålder och landskapsarkeologi.  

Jag är projektledare för projektet From Shapes to Action – The Narrative Turn in Prehistoric Image-Making in Northern Europe. Projektet som finansieras av Vetenskapsrådet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Norsk institutt for kulturminneforskning. Med utgångspunkt i teorier hämtade från semiotik och narratologi ska vi belysa vad som krävs för att återge handlingar och berättelser i bildform och applicera dessa modeller på det nordiska hällristningsmaterialet.

I samarbete med den lokala organisationen Empower the Northern Frontier arbetar jag med att dokumentera och förmedla den ännu pågående hällristningstraditionen bland Samburu i norra Kenya. Projektet Samburu Rock Art - A Unique Cultural Heritage finansieras av Svenska institutet.

Ett annat projekt berör deponeringar av metallföremål under bronsåldern BALMS: Bronze Age Landscapes and Metalwork in Sweden vilket är ett samarbete med kollegor vid universiteten i Oxford och Göteborg.

Jag har ett långvarigt intresse för skandinavisk bronsålder och inte minst monumet och landskap. Här är ett poddavsnitt där jag berättar om bronsålderns rösen: Arkeologi & Historia Sydost: Röselandskap (2022).

Här är ett annat poddavsnitt som handlar om hällristningar i Blekinge: Arkeologi & Historia Sydost: Snacka om hällristningar – Blekinge Län (2023).

Uppdrag

Jag är studierektor för arkeologiämnet. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))