Peter Pagels

Peter Pagels

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23077, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbidldad lärare i idrott och hälsa samt biologi, har en master i biomedicin och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap inom folkhälsovetenskap.

Undervisning

Jag undervisar inom idrottsvetarprogrammet, idrottslärarprogrammen, förskoleprogrammet, masterprogrammet i idrottsvetenskap samt i flertalet fristående kurser inom det idrottsvetenskapliga området.

Forskning

Är aktiv i flera forskningsmiljöer vid Linnéuniversitetet; Friluftslivsforskning, Fysisk aktivitet - Hälsa - idrottsmedicinsk forskning och kunskapsmiljön hållbar hälsa.

Jag har forskar om utemiljöns effekt, specifikt skolgårdsmiljöns effekter, på barn och ungdomars fysiska aktivitet och hälsa, där vi bl a mätt både fysisk aktivitet i kombination UV-strålning på barn i olika åldrar.

Är engagerad i olika forskningsprojekt så som REI-projektet som studerar relativ energibrist inom idrotten och dess påverkar både hälsa och fysiologisk funktion, HAPPY senior - projektet som studerar långtids effekter av träning på utegym, REVO-projektet som bl a studerar effekter av fysisk aktivitet och utevistelse på ögat, synen och optometri.

Är projektansvarig för forskningsprojektet HAPPY-senior, en interventionsstudie där hälsooeffekterna (muskel- och skelettfunktion, styrka, rörlighet samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande) av styrketräning på utegym under längre tid studeras i åldersgruppen +65 år. Det är ett samarbetsprojekt mellan gymföretag, kommun och universitetet.

Uppdrag

Är ansvarig för idrottsvetenskapens idrottsfysiologiska laboratorium "slottslabbet" vid campus Kalmar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)