Peter Pagels

Peter Pagels

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23077, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbidldad lärare i idrott och hälsa samt biologi och har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap.

Undervisning

Jag undervisar inom idrottsvetarprogrammet, idrottslärarprogrammen, förskoleprogrammet, masterprogrammet i idrottsvetenskap samt i flertalet fristående kurser inom det idrottsvetenskapliga området.

Forskning

Forskar om utemiljöns effekt på barn och ungdomars fysiska aktivitet och hälsa. 

Uppdrag

Programansvarig för det idrottsvetenskapliga programmet

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)