Profilbild

Peter Skoglund

Universitetsadjunkt
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708373
+46706188239
A33:29 FEH, Kalmar Nyckel, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Jag är lärare i juridik och ansvarig för den skoljuridiska kursen på rektorsprogrammet vid Linnéuniversitetet. Har tidigare varit yrkesverksam som jurist i flera olika roller inom såväl offentlig förvaltning som näringslivet, bl.a. som bolagsjurist, länsassessor, stabschef, åklagare och domare. Närmast innan jag kom till universitetet var jag enhetschef vid Boverket med ansvar för rättsliga frågor. Är sedan många år utsedd av regeringen att vara särskild ledamot av förvaltningsrätt i mål om laglighetsprövning. Har medverkat i forskningsprojekt vid universitetet och genomgått doktorandkursen i vetenskapsteori. Också medverkat som författare till läroböcker inom det offentligrättsliga området samt om mänskliga rättigheter.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

  • Granér, R., Skoglund, P. (2011). Anmälningar mot poliser. Nordisk polisforskning : konferensskrift från   tredje Nordiska polisforskningskonferensen, Umeå 2010= Nordic police research : proceeddenings from the third Nordic Police Research Conference in Umeå 2010. 84-102.