Peter Tage Albert Skoglund

Peter Tage Albert Skoglund

Intermittent anställd
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag är lärare i juridik och ansvarig för den skoljuridiska kursen på rektorsprogrammet vid Linnéuniversitetet. Har tidigare varit yrkesverksam som jurist i flera olika roller inom såväl offentlig förvaltning som näringslivet, bl.a. som bolagsjurist, länsassessor, stabschef, åklagare och domare. Närmast innan jag kom till universitetet var jag enhetschef vid Boverket med ansvar för rättsliga frågor. Är sedan många år utsedd av regeringen att vara särskild ledamot av förvaltningsrätt i mål om laglighetsprövning. Har medverkat i forskningsprojekt vid universitetet och genomgått doktorandkursen i vetenskapsteori. Också medverkat som författare till läroböcker inom det offentligrättsliga området samt om mänskliga rättigheter.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

  • Granér, R., Skoglund, P. (2011). Anmälningar mot poliser. Nordisk polisforskning : konferensskrift från   tredje Nordiska polisforskningskonferensen, Umeå 2010= Nordic police research : proceeddenings from the third Nordic Police Research Conference in Umeå 2010. 84-102.

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))