Jag arbetar vid universitetsbiblioteket inom sektion media och system. Mina arbetsuppgifter rör framför allt hantering av e-resurser och inköp av kurslitteratur.