Jag är sedan 2019 doktorand inom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS). Det innebär att jag är forskarstuderande på halvtid parallellt med att jag arbetar halvtid med utvecklingsfrågor som utredare på socialtjänsten i Växjö kommun.

Forskning

Min licentiatavhandling rör kunskap och lärande genom systematisk uppföljning (SU) av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och familj. Syftet är att studera vad SU kan innebära när det genomförs i socialtjänstens praktik. Öppenvårdsverksamheter i två kommuner studeras för att förstå hur SU genomförs, vilken kunskap som skapas och hur kunskapen kommer till användning i verksamheterna. I de studerade verksamheterna används två olika modeller med skilda utgångspunkter för SU - LOKE (Lokal Evidens) och FIT (Feedback-informed treatment). Studiens resultat förväntas kunna bidra med ökad kunskap och förståelse för hur SU kan användas inom socialtjänsten.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))