Petra Lilja

Petra Lilja

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbildad industridesigner och undersöker designrollen i en antropocentrisk kontext där många av världsproblemen såsom klimatförändringar, fattigdom och ojämställdhet kan spåras till designbeslut. Jag jobbar med designens förändringskraft och förmåga att idégenerera, visualisera och implementera mer hållbara framtider. Systemtänk, samarbete och social förändring är viktiga nyckelord för mig som designer. Jag driver även egen designstudio baserad i Malmö och arbetar frilans som design curator.

Undervisning

Som lektor i design undervisar jag på kandidat-och masternivå på programmen Design + Change, institutionen för design på Linnéuniversitetet. Med specialintresse i hållbarhetsfrågor undervisar jag i designprocess och framväxande designdiscipliner såsom kritisk design, spekulativ design, metadesign och transdisciplinär design.

Forskning

Min forskning bedrivs till största del inom Creative Critical Expression, som är en del av institutionens forskningsplattform Curious Design Change. Jag samarbetar med kollegorna Ola Ståhl och Anthony Wagner i det konstnärliga forskningskollektivet Det Dolda. 

We Are All St Sea är ett annat forskningskollektiv inom CCE där konstnärer och designer från Goldsmiths och Fallmouth University ingår.

Uppdrag

Designer, Petra Lilja Design AB

Jurymedlem i Ung, nationell deisgntävling som drivs av Svensk Form

Curator i BOOST, interdisciplinärt forskningsprojekt