Petra Wereén

Ekonom
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708071
+46706185674
Spara kontaktuppgifter