Pia Bygdéus

Pia Bygdéus

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Pia Bygdeus; frilansmusiker, pianist, dirigent, repetitör och pedagog sedan 1985. Parallellt med att frilansa ägnar sig Pia åt undervisning i musik och forskning i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet. Pia är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och rör sig musikaliskt i olika genrer, olika sammanhang och gränsöverskridande projekt, i kör såväl som orkester. Som dirigent återfinns Pia i olika ensemblesammansättningar och arbetar utifrån att musikaliskt ledarskap är på olika sätt. Under 2014 dirigerade Pia en nyskriven kammaropera ”Miraklet i Mare Baltikum” av R. Jönsson och var pianosolist i MASS av S. Dobrogosz (för kör, stråkorkester och piano). Under 2015 sjösattes Smålands Körfestival. Länk till publikationer: https://lup.lub.lu.se/search/publication?q=%22pia%22%20and%20%22bygdéus%22 Hennes tjänst (fr. 2002) omfattar bl.a. undervisning i piano; brukspiano, ackompanjemang i olika genrer, körsång, vokalensemble, dirigering/ensembleledning, ensemble, som handledare och examinator. Pia Bygdéus ambition att skapa musikaliska möten för studenter med olika kulturella bakgrunder har bl.a. mynnat ut i ett 3-årigt ERASMUS internationaliseringsprojekt mellan tre lärosäten i Liepaja, Hildesheim och Växjö, där Pia varit aktiv i arbetet med förberedelser och genomförande av dess student- och lärarutbyten. Pia Bygdéus arbetar på frilansbasis som musikproducent för Sveriges Radio P2 Live. I hennes uppdrag ingår då att ansvara för den konstnärliga inspelningskvalitén vid liveinspelningar på olika scener/arenor och arbetar i olika team. Hon har också under många år varit aktiv storbandspianist och då turnerat, spelat med flera av landets storbandssolister som Nils Landgren, Putte Wickman, Claes Jansson, Tommy Körberg, Margaretha Bengtson, Ann-Kristin Hedmark, Victoria Tolstoy, Roger Pontare, Johan Stengård, Anne-Li Rydé, Svante Thuresson, Nils Lindberg, Örjan Fahlström, Triple & Touch m.fl. Under åren 1985-89 var Pia Bygdéus verksam som kyrkomusiker, parallellt med att hon arbetade som musiklärare och musikkonsulent i Jönköpings kommun och då främst inom grundskolan. Från 1989 var hon med i uppbyggandet av ett nytt musikgymnasium i Oskarshamn och tjänstgjorde både som lärare och samordnare fram till 2002, då hon började undervisa och handleda vid Växjö universitet/musikavd. numera Linnéuniversitetet. www.lnu.se Pia har tidigare arbetat med t.ex. Oskarshamn Big Band, Oskarshamns Kammarkör, varit gästlärare på Oskarshamns Folkhögskola och samarbetat i ett antal olika konsertprojekt med bl.a. Kalmar Läns Musikstiftelse som samarbetspart och olika konsertarenor. Musik i Syd, olika körer och ensembler, olika kyrkor och konsertarenor utgör idag vardagen och med Växjö som hemmabas.

Undervisning

Piano, dirigering/ensembleledning, kör/ensemble, handledare, examinator, kursansvar.

Forskning

Musikpedagogisk forskning i och om körledning.

Uppdrag

Koordinera och planera för forskarförberedande kurser i musikpedagogik. 

Samordna och koordinera internationaliseringskontakter och utbildning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)