Lektor i experimentell fysik, särskilt fasta tillståndsfysik.

Undervisning

Forskning

Min forskning handlar om röntgenstrålning för att studera magnetiska material och supraledande oxider. Jag gör inga röntgenbilder, använder inte heller röntgendiffraktion, utan här handlar det om röntgenspektroskopi. Därmed kan man se vilka atomslag i ett ämne bidrar till magnetisering eller till elektrisk ledningsförmåga. Som röntgenkälla använder jag främst synkrotronstrålning, till exempel från MAX-Lab i Lund.

Länkar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)