Piia Posti

Piia Posti

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i litteraturvetenskap med postkolonial inriktning och har arbetat på Linnéuniversitetet sedan 2007. Jag även prefekt för Institutionen för film och litteratur.

Jag är disputerad i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och tog min examen vid Stockholms universitet 2005. I min avhandling undersökte jag relationen mellan landskap, visualitet och exil i australiske Gerald Murnanes författarskap. Jag har tidigare arbetat vid engelska institutionen vid Stockholms universitet.

Undervisning

Jag undervisar inom litteraturvetenskap på kurser om barn- och ungdomslitteratur, litteraturhistoria (1700-talslitteratur, utomeuropeisk och postkolonial litteratur), samt magisterkurser och masterkurser inom komparativ litteraturvetenskap och postkoloniala studier.

Jag arbetar även med sommarkurser och 2019 skapade jag en kurs om Nobelpriset, Svenska Akademien och kvinnorna. I kursen ger jag en bakgrund till Svenska Akademien som kulturinstitution samt diskuterar hur litteraturvetare kan belysa skandalen 2017-2018 genom genusvetenskapliga och kultursociologiska perspektiv. Detta arbete ledde sedan till att jag också blev ombedd att medverka i dokumentären The Prize of Silence (sänd i Viaplay dec 2021).

En annan sommarkurs som jag (med)skapat samt undervisar inom är Jane Austen – igår och idag. I denna kurs belyser jag Austens författarskap utifrån ett postkolonialt perspektiv med nedslag i teman som slavhandel och herresätets relation till det brittiska kolonialväldet.

Till sommaren 2022 utvecklade jag tillsammans med min kollega Maria Nilson Sveriges första universitetskurs i feelgood-litteratur.

Forskning

Forskningsintressena finns inom postmodern och postkolonial teori och prosa, barn- och ungdomslitteratur, kultursociologi och populärkultur. Jag ingår i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, ett av Linnéuniversitetets spetsforskningscenter.

Jag är också aktiv i Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL). Där kombinerar jag postkolonial teori med barnlitteraturstudier, bland annat genom att utforska reseberättelsens betydelse i samtida svensk barnlitteratur. På senare tid har jag även börjat intressera mig för flickforskningen.

I min forskning undersöker jag även fenomenet feelgood och har tillsammans med docent Maria Nilson (Linnéuniversitetet) gett ut en antologi om feelgood-studier. Till denna antologi bidrar jag själv med ett kapitel om feelgood som litterär genre och ett om om julboken inom feelgood-litteraturen. Antologin Speglingar av feelgood. Genre, etikett eller känsla?  publicerades i april 2022.

Pågående projekt

Postkoloniala studier

 • Jane Austen, slavhandel och Mansfield Park.

Feelgood-litteratur

 • Entreprenörskap i feelgoodlitteraturen – fokus Ewa Klingberg

Uppdrag

Nuvarande uppdrag

 • Prefekt för Institutionen för film och litteratur, 2023-.
 • Ingår i referensgruppen för Det Kulturella Universitetet vid Linnéuniversitetet, 2024-.
 • Ledamot i Utbildningsrådet vid Fakulteten för konst och humaniora, 2022-.

Tidigare uppdrag

 • Representant för Fakulteten för konst och humaniora i referensgruppen för portföljprojektet Linnéuniversitetets rekryteringsprocess och synlighet som arbetsgivare!, ht2023.
 • Internationaliseringsansvarig vid Institutionen för film och litteratur, 2015-vt2023.
 • Ordförande för Internationaliseringsgruppen vid Fakulteten för konst och humaniora, 2018-vt2023.
 • Representant för Fakulteten för konst och humaniora i Linnéuniversitetets Kommitté för Internationalisering, 2018-2020.
 • Programansvarig för Språk, kultur och kommunikation, 2010-2013.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

 • Posti, P.K. (2022). Forsg(ren)arblick. Växjö, Trolltrumma.

  Motiv: Professor Peter Forsgren. Porträtt tecknat på boksida ur en publikation av Peter Forsgren.

  .