Piia Posti

Piia Posti

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i litteraturvetenskap med postkolonial inriktning och har arbetat på Linnéuniversitetet sedan 2007. Jag är disputerad i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och tog min examen vid Stockholms universitet 2005. I min avhandling undersökte jag relationen mellan landskap, visualitet och exil i australiske Gerald Murnanes författarskap. Jag har tidigare arbetat vid engelska institutionen vid Stockholms universitet.

Undervisning

Jag undervisar inom litteraturvetenskap på kurser om barn- och ungdomslitteratur, litteraturhistoria (1700-talslitteratur, utomeuropeisk och postkolonial litteratur), samt magisterkurser och masterkurser inom komparativ litteraturvetenskap och postkoloniala studier.

Jag arbetar även med sommarkurser och 2019 skapade jag en kurs om Nobelpriset, Svenska Akademien och kvinnorna. I kursen ger jag en bakgrund till Svenska Akademien som kulturinstitution samt diskuterar hur litteraturvetare kan belysa skandalen 2017-2018 genom genusvetenskapliga och kultursociologiska perspektiv. Detta arbete ledde sedan till att jag också blev ombedd att medverka i dokumentären The Prize of Silence (sänd i Viaplay dec 2021).

En annan sommarkurs som jag (med)skapat samt undervisar inom är Jane Austen – igår och idag. I denna kurs belyser jag Austens författarskap utifrån ett postkolonialt perspektiv med nedslag i teman som slavhandel och herresätets relation till det brittiska kolonialväldet.

Jag är även med och utvecklar en kommande sommarkurs om feelgood (sommaren 2022).

Forskning

Forskningsintressena finns inom postmodern och postkolonial teori och prosa, barn- och ungdomslitteratur, kultursociologi och populärkultur. Jag ingår i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, ett av Linnéuniversitetets spetsforskningscenter.

Jag är också aktiv i Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL). Där kombinerar jag postkolonial teori med barnlitteraturstudier, bland annat genom att utforska reseberättelsens betydelse i samtida svensk barnlitteratur. På senare tid har jag även börjat intressera mig för flickforskningen.

I min forskning undersöker jag även fenomenet feelgood och arbetar för närvarande med en antologi om feelgood-studier tillsammans med docent Maria Nilson (Linnéuniversitetet). Till denna antologi bidrar jag även med ett kapitel om julboken inom feelgood-litteraturen. Antologin publiceras under 2022.

Pågående projekt

Postkoloniala studier

  • Jane Austen, slavhandel och Mansfield Park.

Barnlitteratur

  • Flickböcker och flickors vetenskapande – fokus Lena Anderson.

Feelgood-litteratur

  • Entreprenörskap i feelgoodlitteraturen – fokus Ewa Klingberg
  • Julboken inom feelgood. Kommer 2022 i en antologi om feelgood-litteratur. Redaktörer: Maria Nilson & Piia Posti.

Publikationer

Publikationer i urval

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Posti, P.K. (2022). Forsg(ren)arblick. Växjö, Trolltrumma.

    Motiv: Professor Peter Forsgren. Porträtt tecknat på boksida ur en publikation av Peter Forsgren.

    .

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))