Piia Posti

Piia Posti

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Piia Posti är universitetslektor i litteraturvetenskap med postkolonial inriktning och är anställd sedan juli 2007. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2005 på en avhandling om landskap, visualitet och exil i australiske Gerald Murnanes författarskap. Har tidigare arbetat vid engelska institutionen vid Stockholms universitet.

Undervisning

Piia Posti undervisar inom litteraturvetenskap på kurser om barn- och ungdomslitteratur, litteraturhistoria (Utomeuropeisk och postkolonial litteratur), och magisterkurser och masterkurser som komparativ litteraturvetenskap och postkoloniala perspektiv.

Forskning

Forskningsintressena finns inom postmodern och postkolonial teori och prosa, intermedialitet, och populärkultur. Piia Posti ingår i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, ett av Linnéuniversitetets spetsforskningscenter. Pågående forskning utvecklar frågeställningar från avhandlingsarbetet men ur ett svenskt perspektiv, och berör svenska reseberättelser om Australien och reseberättelsens betydelse i samtida svensk barnlitteratur.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))