Pontus Mattsson är universitetslektor i nationalekonomi. Hans doktorsexamen tog han vid Linnéuniversiteten under 2018.

Tidigare har han erhållit en Civilekonomexamen från Linköpings universitet. Inriktningen var nationalekonomi med fokus på finansiell ekonomi samt ekonometri. Utöver det har han också en kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning finansiering från Örebro universitet samt en Politics kandidatexamen från Linköpings universitet. 

Mattsson var under vintern 2018 gästdoktorand hos William H. Greene på Stern School of Business vid New York University och våren 2018 spenderades som gästdoktorand hos Per J. Agrell vid Center of Operations Research and Econometrics (CORE), UC Louvain. Under hösten 2018 är Mattsson gäst hos Rolf Färe och Shawna Grosskopf vid Oregon State University. 

Undervisning

Undervisningen består av makroekonomi, mikroekonomi och ekonometri.

Forskning

Hans avhandling fokuserar på att mäta produktivitet och effektivitet samt policyutvärdering. Avhandlingen består av fem uppsatser: 1) TFP change and its components for Swedish manufacturing firms during the 2008-2009 financial crisis, 2) A bootstrapped Malmquist index applied to Swedish district courts, 3) Potential efficiency effects of merging the Swedish district courts, 4) Impacts on efficiency of merging the Swedish district courts, and 5) The impact of labor subsidies on total factor productivity and profit per employee.

Uppdrag

  • Pontus var doktorandrepresentant i fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan samt handledarkollegiet för Instiutionen för nationalekonomi och statistik.från 2015 till 2017. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)